Ana Cioclov - ARTĂ / PICTURĂ

De mai bine de un secol artele vizuale sunt dominate de manierismul abstract. Timpul avansează însă neînduplecat şi artele plastice figurative, cu rădăcini adânci încă din preistorie, cu un trecut în care s-au creat capodoperele perene ale lumi, revine din nou în actualitate. Pe acest drum se înscrie arta picturală a Anei Cioclov ca un proiect figurativ post-modern care, deşi nu respinge abstractul, per se, exploră universul sentimentelor prin delicii vizuale aşternute pe pânză.

Contemplând, din picturile Anei irump accente romantice in deplină armonie cu contextul intimist sau in exuberanţa naturi în care realitatea picturilor este reconstruită. Frumuseţe delicată, cu fizionomii sublimate şi cu posturi senzuale, dar elegante, fixează bogaţii de sentimente amalgamate, redate de o tehnică picturală prodigioasă perfect stăpânită.

Fiecare pictură deschide o naraţiune pe care privitorul o poate urmări în imaginaţie lăsând-ul să participe în aventură cu propriile interpretări. Rezultatul este un realism esoteric şi magic în acelaşi timp, nu fără a trăda încordarea şi truda creaţiei care s-a întins pe perioade lungi de timp.

Nu este surprinzător fiindcă talentul artistei a fost cizelat de o excelentă şi ne-întreruptă educaţie artistică în tinereţe, cu exerciţiu aplicat sub îndrumarea unor maeştri care au făcut şcoală, iar sursele de inspiraţie se regăsesc în împlinirile literare ale Anei Cioclov şi nu în cele din urma în mediul cultural în care Ana trăieşte şi creează, în America sau Europa.

Arta ei se adresează tuturor acelora care încearcă sa evadeze din a-tot-dominanta paradigmă abstractă care, cu toate ca este adusa în avant-scena conştiinţei artistice contemporane de publicitatea-mamut, dă tot mai mult semne de epuizare, clamând însă pretenţii nefondate în detrimentul artei figurative care îi este imanent superioară. Bucuraţi-vă de arta Anei Cioclov.